Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

Školní vzdělávací program MŠ Česká se nazývá „Poslouchej přírodu“. Je vypracován na školní roky:  2019/2020,  2020/2021, 2021/2022.

Naše  mateřská škola má krásné okolí obklopené lesy. Proto  je náš  ŠVP  zaměřen  především na  rozvoj  enviromentální  výchovy. Naším cílem je u dětí podporovat enviromentální chování, kdy se děti  zapojují do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života a zdravého životního stylu. ŠVP je koncipován tak, aby děti postupně dokázaly zvládnout všechny kompetence.

Program obsahuje čtyři oblasti, které rozvíjejí intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte, prohlubují jeho poznání, obohacují jeho praktickou zkušenost a zvyšují praktickou využitelnost toho, co se dítě naučí.

Vzdělávací činnost je zpracována do 4 integrovaných bloků (IB). Jednotlivé bloky obsahují: stručnou charakteristiku, činnosti, klíčové kompetence a výstupy.

Integrované bloky: Podzim, Zima, Jaro, Léto.

Integrované bloky jsou dále rozpracovány do témat. Pedagogové volí témata podle potřeb a zájmu dětí.

Ukázka k nahlédnutí zde.

Celý  ŠVP je k dispozici na nástěnce ve vstupní hale MŠ.