Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

Školní vzdělávací program MŠ Česká  ZEMĚ, VODA, VZDUCH je vypracován na školní roky:  2022/2023,  2023/2024, 2024/2025.

Program obsahuje tři celoroční projekty. Každý projekt je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, které rozvíjejí intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte, prohlubují jeho poznání, obohacují jeho praktickou zkušenost a zvyšují praktickou využitelnost toho, co se dítě naučí.

 • Vzdělávací činnost je zpracována do integrovaných bloků (IB).
 • Integrované bloky jsou dále rozpracovány do témat.Témata jsou utvářena na základě zájmu  a  potřeb dětí,  zajímavých událostí.

 

Jednotlivé bloky obsahují:

 • Stručnou charakteristiku
 • Vzdělávací nabídku
 • Dílčí cíle
 • Očekávané výstupy

 

Náš ŠVP je koncipován do následujících tří celoročních projektových celků a následně čtyř integrovaných bloků IB:

 • Barevný podzim
 • Dovádíme se zimou
 • Jaro se probouzí
 • Letní hrátky

 

 1. Celoroční projekt „LESNÍ ŘÍŠE“ (2022/2023)
 2. Celoroční projekt „VODNÍ SVĚT“ (2024/2025)
 3. Celoroční projekt „VZHŮRU DO OBLAK“ (2023/2024)

 

Ukázka k nahlédnutí zde.

Celý  ŠVP je k dispozici na nástěnce ve vstupní hale MŠ.