Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 Třídíme odpad 

Od dubna 2016 jsme začali s dětmi třídit odpad (směs, papír, plast). Tříděný odpad pak společně s dětmi nosíme do kontejnerů v blízkosti naší MŠ nebo využíváme popelnic na tříděný odpad v areálu MŠ. Na školní zahradě máme umístěné i kompostéry, do nichž vhazujeme rostlinné zbytky ze školní zahrady.

Projekt Zelená škola

Od května 2016 jsme se zapojili do projektu Zelená škola. Jedná se o projekt recyklace elektroodpadu a baterií. Našim záměrem bylo ukázat dětem, že i elektroodpad můžeme třídit a pomoci chránit přírodu a nerostné zdroje.

V budově MŠ jsme umístili kontejner na sběr el. odpadu a během krátké doby se do projektu zapojili také rodiče dětí a zaměstnanci MŠ.

Projekt Mrkvička

Od školního roku 2016/17 jsme se přihlásili do ekologického projektu Mrkvička.

Cílem projektu Mrkvička je podpora realizace ekologické výchovy v mateřských školách, zajištění aktuálních informací a metodické pomoci pro ekologickou výchovu v MŠ. Podněty a nápady z Mrkvičky jsou pro nás inspirací pro další zajímavé činnosti a objevování kouzelného světa přírody.

MŠ ČESKÁ - ŠABLONY II

MŠ ČESKÁ - ŠABLONY III

DIGITALIZUJEME ŠKOLU