Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Ceny stravného od 1. 9.2023

Stravování zajišťuje ZŠ Jungmannova 813, Kuřim.

Vedoucí školního stravování  - Alena Špačková, tel. : 541-230342/kl. 25

Přihlášení ke stravování

Zákonní zástupci jsou povinni odevzdat do MŠ  vyplněný formulář “Přihláška ke stravování“ ještě před nástupem do MŠ.

V MŠ se stravují všechny děti, jsou-li přítomny.

Výjimku tvoří pouze děti, které se nemohou v MŠ stravovat ze zdravotních důvodů. Zákonný zástupce dítěte je povinnen doložit lékařské potvrzení o předepsané dietě ředitelce MŠ a vedoucí ŠJ.

Ke stravování je dítě přihlášeno dnem nástupu do MŠ. 

Odhlášení ze stravování

  • ze stravování je nutné odhlásit dítě den předem, nejpozději do 9.00hod!
  • stravování rodiče odhlašují paní školnici na tel. 603937011, přes aplikaci Twigsee
  • stravu nelze odhlašovat ve školní jídelně
  • v případě neomluvené nepřítomnosti dítěte je možné si vyzvednout oběd pouze

 1. den nepřítomnosti v době od 11.15 do 12.00hod, ostatní dny již NE

  • v případě prodloužení absence dítěte je nutné tuto změnu předem nahlásit, jinak budou obědy za neomluvené dny vyúčtovány
  • oběd je možné vydat pouze do nosníků označených jménem dítěte (čistě vymytých)

Skupina

Přesnídávka

Oběd

Odpolední svačina

Pitný režim

Celkem

Záloha/měsíc

I. (3- 6 let)

12,00

32,00

12,00

 

56,00

1120,00

II. (7- 10 let)

13,00

35,00

13,00

 

61,00

1220,00

  • platbu je nutné provádět měsíc dopředu, nejpozději do 20. dne v měsíci  trvalým příkazem
  • č. ú. ŠJ: 6939641/0100
  • variabilní symbol je přidělen při přijetí dítěte do MŠ
  • vyúčtování za celý šk. rok proběhne v červenci, provádí ŠJ