Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Měsíční poplatky na neinvestiční výdaje 

na školní rok 2023/2024

 

  • se hradí převodem na účet nejpozději do 15. dne v měsíci a činí 550,- Kč za příslušný kalendářní měsíc (1.platba od 1.9. - 15.9. )

  • je možné platit na dvě období:

  • 1. období- září až prosinec, tj. 4 x 550 Kč 2200,- Kč- v poznámce uveďte (období září-prosinec)- uhradit nejpozději do 15.9.   

  • 2. období- leden až červen, tj 6 x 550 Kč 3300,-Kč- v poznámce uveďte (období leden-červen)- uhradit od 1.1. - 15.1.

  • poplatky prosím uhraďte na účet MŠ č. účtu. 2028269369/0800, do poznámky uveďte variabilní symbol, školné, příslušné období a jméno dítěte

  • Bezúplatné vzdělávání pro děti plnící povinnou předškolní docházku v MŠ: Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (Předškolní děti, které plní povinnou předškolní docházku a děti s odkladem ŠD jsou od neinvestičního poplatku osvobozeny).