Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Měsíční poplatky na neinvestiční výdaje 

  • se hradí převodem na účet nejpozději do 15. dne v měsíci a činí 450 Kč za příslušný kalendářní měsíc (1.platba od 1.9. - 15.9. )

  • je možné platit na dvě období:

  • 1. období- září až prosinec, tj. 4 x 450 Kč- 1800 Kč- v poznámce uveďte (období září-prosinec)- uhradit nejpozději do 15.9.   

  • 2. období- leden až červen, tj 6 x 450 Kč- 2700 Kč- v poznámce uveďte (období leden-červen)- uhradit od 1.1. - 15.1.

  • poplatky prosím uhraďte na účet MŠ č. účtu. 2028269369/0800, do poznámky uveďte variabilní symbol, školné, příslušné období a jméno dítěte

  • Bezúplatné vzdělávání pro děti plnící povinnou předškolní docházku v MŠ: Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (Předškolní děti, které plní povinnou předškolní docházku jsou od neinvestičního poplatku osvobozeny).