Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

Náš ŠVP s názvem "Chráním Tě Země má". Je vypracován na školní rok: 2016/17, 2017/18 a 2018/19.

Při tvorbě našeho ŠVP jsme s kolegyněmi  zvažovaly, jak nejlépe reagovat na potřebu dětí zodpovědět, rozebrat témata, které je aktuálně zajímají. Došly jsme k závěru, že vytvoříme velmi otevřené integrované bloky, jejichž témata budeme obměňovat dle potřeby dětí, třídy a aktuálního zájmu, o to které konkrétní téma.

V našem ŠVP jsme chtěly zohlednit postupné zaměření se na větší aplikaci enviromentální výchovy, stejně jako cyklické střídání ročních dob, jejichž jsme denními svědky a účastníky. Vše, co vnímáme, se nás dotýká, stejně jako změny ročních dob a další události.

Jeho prostřednictvím chceme děti upozornit na krásy přírody, okolní krajinu a ukázat jim, že i ony mají a můžou mít velký podíl na její tvorbě a ochraně. Rády bychom dětem ukazovaly cestu ke zdraví, zdravému životnímu stylu. Náš ŠVP je koncipován tak, aby děti postupně dokázaly zvládnout všechny kompetence.

Dosažení klíčových kompetencí v sociální oblasti realizujeme prostřednictvím smíšené třídy. Starší děti motivujeme ke spolupráci a pomoci mladším kamarádům. Děti, tak mají možnost, postupně si uvědomovat svoji zodpovědnost a tvořit si tak zdravé sebevědomí. Chceme podporovat vzájemnou spolupráci dětí před soutěživostí.

Snažíme se v dětech pěstovat trpělivost prostřednictvím uvědomění si časové posloupnosti dějů v životě i přírodě- vše má svůj čas (např. semínko- rostlina-květ-plod). Jedinečným zdrojem inspirace pro pochopení těchto zákonitostí může být právě příroda i naše školní zahrada. Snažíme se také dětem ukazovat, co všechno už dokázaly, zvládly a povzbuzovat je k dalšímu růstu.

Výsledkem naší práce jsou velmi otevřené integrované bloky, které jak doufáme, budou přínosem pro práci s dětmi a umožní učitelce flexibilní a tvůrčí přístup k předškolnímu vzdělávání dětí v naší mateřské škole.

Integrované bloky:   Barevný podzim

                                 Zima, zima, zimička

                                 Přišlo jaro do vsi

                                 Léto plné radosti

                                 Letem světem

Integrované bloky jsou dále rozpracovány do témat. Pedagogové volí témata podle potřeb a zájmu dětí.

Náš ŠVP je k nahlédnutí na nástěnce ve vstupní hale MŠ.