Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ K ZÁPISU DĚTÍ

DO MŠ ČESKÁ

NA ŠKOLNÍ ROK  2020 / 2021

 

Vážení rodiče,

vzhledem k opatření vlády a MŠMT proběhne letos zápis do MŠ Česká distanční formou, tj. bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí.

 

Potřebné dokumenty k zápisu

POZN.: V případě problémů s potvrzením evidenčního listu od lékaře, stačí „čestné prohlášení zákonného zástupce“ s doložením kopie očkovacího průkazu dítěte

 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (df3ci8t)
  • emailem s uznáváným elektronickým podpisem ( nelze odeslat prostý email!)
  • poštou
  • do schránky MŠ Česká (vstup od nové budovy MŠ) v zalepené obálce označené „ZÁPIS“

 

DOKUMENTY LZE ZASÍLAT V TERMÍNU OD 5. 5. DO 13. 5. 2020.

 

Žádáme o pečlivé a čitelné vyplnění všech dokumentů, uvedení emailových a telefonických kontaktů.

Po zkontrolování a zaevidování přihlášky Vám bude zasláno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí dítěte.

Zveřejnění Rozhodnutí proběhne v pátek 22. 5. 2020 na webových stránkách

MŠ Česká pod přidělenými registračními čísly.

 

 

V České, dne:  6. 4. 2020

Lenka Kohoutková, v.r.

zástupkyně ředitelky školy

Dokumenty k zápisu 2020-2021

Název Typ
Přihláška do MŠ pdf pdf
Evidenční list (tiskněte oboustranně) pdf pdf
Čestné prohlášení k očkování pdf pdf
Kritéria pro přijímání dětí k zápisu 2020/2021 pdf pdf