Obsah stránky

Stanovisko k placeným kroužkům v MŠ Česká

Vážení rodiče,

ráda bych Vás seznámila se stanoviskem k placeným kroužkům v MŠ Česká.

1) Dne 14. 6. 2016 jsem Vám na třídní schůzce sdělila stanovisko České školní inspekce (ČŠI) k poskytování nebo organizování placených kroužků v mateřských školách, se kterým plně souhlasím.

2) S paní učitelkou Telefelnerovou jsem ohledně pokračování kroužku angličtiny v MŠ mluvila již na konci měsíce dubna, kdy mi sdělila, že se jí kroužek v odpoledních hodinách nehodí.

3) Vzhledem k tomu, že mi paní Vlasáková s paní Kamanovou tlumočily Váš zájem o kroužek Aj s paní učitelkou Tefelnerovou (dopis ze dne 20. 6. 2016), přestala jsem na základě výše uvedeného stanoviska paní učitelky Tefelnerové s kroužkem angličtiny v MŠ počítat i přesto, že se mi ozvala jiná lektorka, která by byla schopna placený kroužek AJ vést v odpoledních hodinách.

4) Na základě výše uvedených skutečností jsem přemýšlela, jak celou záležitost s placenými kroužky vyřešit. Oslovila jsem paní starostku Ing. Janu Chiniovou, zda by bylo možné pronajmout soukromým lektorům nějaký objekt přímo v České. Paní starostka mi nabídla pronájem prostor pro konání kroužků v místní Sokolovně. Toto jsem  sdělila v dopisu ze dne 18. 7. 2016.

5) Konání kroužků v MŠ jsem dále konzultovala na odboru školství na Krajském úřadu, který zcela se stanoviskem ČŠI souhlasí a doporučil mi integrovat keramiku a přípravu předškoláků do programu MŠ vedeného našimi učitelkami.

6) Plně souhlasím se stanovisky obou institucí. Pedagogická rada MŠ návrh na integraci keramiky a předškolní přípravy dne 26. 8. 2016 schválila.

Na základě výše uvedených skutečností placené kroužky v naší MŠ již nebudou provozovány. Keramika i příprava předškoláků bude integrována do činnosti naší MŠ.

Toto stanovisko je konečné a neměnné.

Pokud budou mít Vámi vybraní lektoři zájem o pronájem prostor v obci Česká k vykonávání jimi nabízených placených kroužků, mohou v této záležitosti kontaktovat přímo paní starostku Ing. Janu Chininovou.

S pozdravem

 

Mgr. Markéta Strnadelová

ředitelka MŠ Česká

 

 

 

 

Datum a čas: 28.08.2016 08:58
Napsal: MŠ Česká
Kategorie: Aktuality