Obsah stránky

Obnovení provozu MŠ Česká

ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ ČESKÁ k 25. 5. 2020

Pokyny pro rodiče:

 1. Při cestě do školky dodržujte zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky, v areálu MŠ dodržujte 2metrové odstupy.
 2. Děti a pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ roušku nosit nemusí.
 3. Při vstupu do MŠ použijte dezinfekci u vchodu.
 4. V šatně budou max. 2 děti s doprovodem, ostatní vyčkají venku.
 5. Děti (včetně předškoláků) přiveďte nejpozději do 8.30hod.!
 6. Po převlečení si dítě umyje ruce a jde do třídy.
 7. S paní učitelkou si dítě nepodává ruku!
 8. Dětem může být měřena teplota bezkontaktním teploměrem.
 9. Při prvním předání dítěte paní učitelce odevzdejte podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Bez tohoto prohlášení nemůže být dítě přijato. Formulář najdete na webu školy v liště formuláře (http://msceska.cz/cestne-prohlaseni/) nebo v šatně u vstupu.
 10. Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, ztráta chuti a čichu apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví.
 11. Dítě s alergií projevující se podobným způsobem jako infekční onemocnění dýchacích cest (rýma, kašel apod.) bude mít potvrzení od lékaře s popisem období a způsobem projevu alergie.
 12. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit.
 13. Dítě bude mít svou roušku v podepsaném uzavíratelném sáčku + jednu náhradní hygienicky zabalenou.
 14. Do školky dítě nenosí žádné hračky ani plyšáky!!!
 15. V šatně i areálu školy se rodiče zdržují co možno nejkratší dobu.
 16. Pokud to počasí dovolí, bude většina aktivit probíhat venku.
Datum a čas: 14.05.2020 22:08
Napsal: MŠ Česká
Kategorie: Aktuality